Özel özellikler

From semantic-mediawiki.org
Özel özellikler
Semantic MediaWiki'de yerleşik olan özellikler hakkında genel bir bakış sağlar.
Table of Contents

Bu sayfada 66 özel özellikler Semantic MediaWiki'de (SMW) yerleşiktir. Sistemin çalışması için bunlara ihtiyaç vardır. Bir sayfanın factbox, special page "Properties"Lists properties and displays their usage ve italik olarak special page "Browse"Shows all properties and their values annotated to a page üzerinde görünürler. Semantic MediaWiki 1.4.0Released on 21 November 2008 and compatible with MW 1.13.x - 1.16.x. tarihinden bu yana, diğer tüm özellikler gibi tarama arayüzlerinde ve satır içi sorgular özel özellikler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için ayrıca yardım sayfasına özellikler ve türlere bakın.

Özel özellikler ayrıca Semantic MediaWiki gibi uzantılarla da sağlanabilir; extension "Semantic Extra Special Properties"Adds some extra special properties to all pages veya extension "Semantic Cite"Allows to manage citation resources using semantic annotations, vb. ancak bunlar şu anda burada belgelenmemektedir.

Özel mülklerin adları ve takma adları ayrılmıştır ve diğer mülkler için kullanılamaz. Ayrıca özel özellikler sadece belgelenmiş amaçlarına göre kullanılmalıdır! Özel mülkler için sayfalar oluşturmaya gerek yoktur. Vikiniz için bir özellik sayfası olmasa bile özel davranışlarını gerçekleştireceklerdir.

Genel bakış[edit]

The following table gives an overview of all 66 special properties provided by Semantic MediaWiki:

Name Description Help Added Key
Allows value Lists one permissible value for a property help page 1.0
_PVAL
Corresponds to Gives the conversion factor for some unit of a physical quantity and the possible names for that unit help page 1.0
_CONV
Display units Specifies a comma-separated list of units or formats that a property should use in display help page 1.0
_UNIT
Equivalent URI Marks a page in the wiki as having a well-known meaning beyond this wiki, in an external URI help page 1.0
_URI
Has type Assigns a datatype to a property help page 1.0
_TYPE
Imported from Allows users to reuse elements of external vocabularies directly within the wiki help page 1.0
_IMPO
Provides service Adds service links to properties help page 1.0
_SERV
Subproperty of Lets you indicate that one property is a subproperty of another help page 1.0
_SUBP
Modification date Holds a fixed value that corresponds to the date of the last modification of each page help page 1.4.0
_MDAT
Has improper value for Alerts in case the assigned value to a property is invalid help page 1.4.2
_ERRP
Has fields Defines a short list of fields with a fixed type and order for datatype Record help page 1.5.0
_LIST
Subcategory of Lets you explicitly indicate that one category is a subcategory of another help page 1.5.0
_SUBC
Creation date Holds a fixed value that corresponds to the date of the first revision of each page help page 1.7.0
_CDAT
Has subobject Holds the subobjects set on a page help page 1.7.0
_SOBJ
Is a new page Holds a value marking a page as being new or not help page 1.7.1
_NEWP
Last editor is Holds the page name of the user who created the last page revision help page 1.7.1
_LEDT
Has query Links a page to the subobject created by a query recording its profile help page 1.8.0
_ASK
Query depth Holds the value of the property depth of a query help page 1.8.0
_ASKDE
Query format Holds the name of the result format used in a query help page 1.8.0
_ASKFO
Query size Holds the value of the number of conditions in a query help page 1.8.0
_ASKSI
Query string Holds the conditions of the query as a string help page 1.8.0
_ASKST
Query duration Holds the value of the duration a query took to execute help page 1.9.0
_ASKDU
MIME type Holds the MIME type of an uploaded file help page 1.9.1
_MIME
Media type Holds the Media type of an uploaded file help page 1.9.1
_MEDIA
Allows pattern Pattern to match a permissible value help page 2.4.0
_PVAP
Display precision of Allows to define the display precision in digits help page 2.4.0
_PREC
Display title of Holds a specific denote title for an entity help page 2.4.0
_DTITLE
Has property description Adds localizable context help to properties help page 2.4.0
_PDESC
Has uniqueness constraint Allows to restrict value annotation to be unique help page 2.4.0
_PVUC
Language code Handles BCP47 conform language codes specifying the language of the annotated text help page 2.4.0
_LCODE
Processing error Holds a "container" with further information about a problem and allows to explore and rectify it help page 2.4.0
_ERRC
Processing error message Holds a textual description of an error which occurred during the processing of a page help page 2.4.0
_ERRT
Allows value list Adds a reference to a list of permissible values for a property help page 2.5.0
_PVALI
External formatter URI Declares an external URL with placeholders $1, $2 help page 2.5.0
_PEFU
External identifier Specifies an external identifier help page 2.5.0
_PEID
Has preferred property label Adds localizable labels to a property help page 2.5.0
_PPLB
Is edit protected Stores the status of an edit restriction of a page help page 2.5.0
_EDIP
Query parameters Holds the parameters a query used to select its output help page 2.5.0
_ASKPA
Query source Holds the identifier of an alternative (e.g. remote) query source help page 2.5.0
_ASKSC
Change propagation Holds the new property specification of a property or category page help page 3.0.0
_CHGPRO
Is property group Marks a category for holding properties belonging to a property group help page 3.0.0
_PPGR
Query state Holds the status code a query uses to define its internal state help page 3.0.0
_ASKCO
Schema definition Holds the definition of a schema what was added to namespace "smw/schema" help page 3.0.0
_SCHEMA_DEF
Schema description Holds the description of a schema what was added to namespace "smw/schema" help page 3.0.0
_SCHEMA_DESC
Schema link Holds the link of a schema what was added to namespace "smw/schema" help page 3.0.0
_SCHEMA_LINK
Schema tag Holds the tags to a schema what was added to namespace "smw/schema" help page 3.0.0
_SCHEMA_TAG
Schema type Holds the type of a schema what was added to namespace "smw/schema" help page 3.0.0
_SCHEMA_TYPE
Attachment link Holds the links to files embedded on a page help page 3.1.0
_ATTCH_LINK
Constraint schema Holds the name of a constraint schema which is not restricted to single constraint types help page 3.1.0
_CONSTRAINT_SCHEMA
Processing error type Holds the type of an error which occurred during the processing of a page help page 3.1.0
_ERR_TYPE
Profile schema Holds the name of a profile schema which declares characteristics for annotations help page 3.1.0
_PROFILE_SCHEMA

Ayrıca bakınız[edit]

Not[edit]

Özel özellikler, sahip oldukları veya izin verdikleri belirli bir davranışa göre de sınıflandırılabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki yardım sayfalarına bakın:

Stilleri uygulama[edit]

Factbox'da özel özelliklerin tanımlanmasını kolaylaştırmak istiyorsanız, special page "Properties"Lists properties and displays their usage ve special page "Browse"Shows all properties and their values annotated to a page'a ekleyin, ör. MediaWiki:Common.css sayfasına aşağıdaki CSS kodunu girin.

.smwbuiltin a,
.smwbuiltin a.new {
    color: #ff8000;
}
Özel özellikler, burada belirtilen ek biçimlendirmeden önce italik olarak yazdırılmıştır.

"Has description</br>" contains a listed "LF" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid. "Has description</br>" contains a listed "LF" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid. "Has description</br>" contains a listed "LF" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid. "Has description</br>" contains a listed "LF" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid. "Has description</br>" contains a listed "LF" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid.