Tam metin arama

From semantic-mediawiki.org
Tam metin arama
Veri türlerinin veritabanı tablolarını depolamak için karakter dizileri veya metinler kullandığı özellikler için tam metin arama desteği. ör. datatype "Page"Holds names of wiki pages, and displays them as a link, datatype "Text"Holds text of arbitrary length, datatype "Code"Holds technical, pre-formatted texts (similar to datatype Text) veya datatype "URL"Holds URIs, URNs and URLs, vb.
Keywords
Table of Contents

Semantic MediaWiki 2.5.0Released on 14 March 2017 and compatible with MW 1.23.0 - 1.29.x., veri türlerinin veritabanı tablolarını depolamak için karakter dizileri veya metinler kullandığı özellikler için ilişkisel veritabanlarının (SQL arka ucu) tam metin yeteneklerine erişmek için deneysel bir destek ekler, ör. datatype "Page"Holds names of wiki pages, and displays them as a link, datatype "Text"Holds text of arbitrary length, datatype "Code"Holds technical, pre-formatted texts (similar to datatype Text) veya datatype "URL"Holds URIs, URNs and URLs, vb. Bu veri türleri, verilerini veritabanı tablolarında saklamak için CHAR, VARCHAR veya TEXT kullanır.

Bu özellik hala deneysel olarak kabul edildiğinden varsayılan olarak etkin değildir. Viki için configuration parameter $smwgEnabledFulltextSearchSets whether full-text search support for properties may be used ile etkinleştirilebilir.
 • PostgreSQL12 şu anda desteklemeyince MySQL/MariaDB3 ve SQLite4 desteği eklendi.
 • Yalnızca SMWSQLStore3, SPARQLStore üçlü mağaza tarafından tam metin arama yeteneklerinin yerel desteğini gerektireceğinden desteklenmektedir.

Gereksinimler[edit]

Özellikler ve sınırlamalar[edit]

Genel notlar
 • The FT_SEARCH table aggregates search content for datatypes storing their data as BLOB and URI values against an index search is being executed, e.g. datatype "Page"Holds names of wiki pages, and displays them as a link, datatype "Text"Holds text of arbitrary length, datatype "Code"Holds technical, pre-formatted texts (similar to datatype Text) or datatype "URL"Holds URIs, URNs and URLs, etc.
 • Supported operations rely on the relational backend database (MySQL, MariaDB and SQLite)
 • For MySQL and MariaDB databases, IN BOOLEAN MODE is used as default search mode
 • Relevance and scores are not used for any sorting purpose, e.g. as in best match
 • TextSanitizer relies on the "onoi/tesa" library5 to help with the sanitization of text or string elements to provide some text manipulation support as well as a possibility to use language detection if enabled. This library is pre-installed for use by Semantic MediaWiki.
 • Custom stopwords are only applied by the "onoi/tesa" library5 in case the language detection is enabled but MySQL/MariaDB provide their own standard list6 which are enabled by default
 • Starting with Semantic MediaWiki 3.0.0Released on 11 October 2018 and compatible with MW 1.27.0 - 1.31.x.:
  • If the SMW_FIELDT_CHAR_NOCASE option to configuration parameter $smwgFieldTypeFeaturesSets relational database specific field type features is enabled the full-text search only comes into effect for selections using the comparators ~ and !~.7
  • API-module "smwtask"Allows to invoke and execute internal Semantic MediaWiki tasks is used instead of a socket connection via a special page to invoke extra "work" after an update has been completed as part of an independent transaction.8 See also configuration parameter $smwgPostEditUpdateSets how many jobs should be executed as part of a post-edit event.
Notes on Chinese, Japanese, and Korean support (CJK)
 • General CJK support is a challenging endeavour due to text elements to be broken into corresponding tokens that are not separate by spaces
 • The "onoi/tesa" library5 provides some simple Tokenizer's which does not require language detection and will try to provide rudimentary CJK search out-of-the box. This however requires ICU 54+ which is still not being used by MediaWiki as of version 1.29-alpha.
 • Mroonga is a MySQL storage engine and said to be a CJK-ready fulltext search, column store
 • MySQL comes with an optional ngram Full-Text Parser and MeCab Full-Text Parser Plugin.
 • Bu soruna göre MariadDB'de bu ayrıştırıcı eklentileri eksik

Yapılandırma[edit]

Yukarıdaki ayarlardan herhangi birinde yapılan değişiklikler, maintenance script "rebuildFulltextSearchTable.php"Allows to rebuild the full text search data table yeniden çalıştırılmasını gerektirir.

Kullanım ve talimatlar[edit]

kullanıcılar için
 • Arama, mevcut arama sözdizimi hakkında bazı örnekler ve açıklamalar içerir
sistem hizmetlileri için
 • İndeksleme, indeks tablosunun manüel olarak nasıl oluşturulacağı ve güncelleneceği ile ilgili bazı yöntemleri açıklar
geliştiriciler için
 • Teknik notlar, teknik uygulama, ince ayar ve performans hakkında bazı bilgiler sağlar

References

 1. ^  |  Semantic MediaWiki: GitHub pull request gh:smw:1956
 2. ^  |  PostgreSQL, farklı bir dizin şeması nedeniyle desteklenmiyor (ör. to_tsvector, to_tsquery) ancak bunu kullanıma sunmak isteyen kullanıcıların, PostgreSQL'e özgü bir uygulamanın nasıl oluşturulacağıyla ilgili "MySQLValueMatchConditionBuilder" ile bir göz atmaları önerilir.
 3. a b c  |  Semantic MediaWiki: GitHub pull request gh:smw:1481
 4. a b  |  Semantic MediaWiki: GitHub pull request gh:smw:1801
 5. a b c  |  "onoi/tesa" - Metin veya dizi öğelerinin sterilize edilmesine yardımcı olacak küçük bir kitaplık.
 6. ^  |  https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/fulltext-stopwords.html ve https://mariadb.com/kb/en/mariadb/stopwords/
 7. ^  Semantic MediaWiki: GitHub issue comment gh:smw:2499:307624826
 8. ^  Semantic MediaWiki: GitHub pull request gh:smw:3318