Help:Semantisch zoeken

From semantic-mediawiki.org
SMW handleiding
Introductie
Bladeren en zoeken
Semantisch zoeken
Pagina's selecteren

Informatie weergeven

Concepts

Inline queries

Inferencing

Bewerken
Eigenschappen en types

Custom units

Semantische_sjablonen

Service links

Semantic Web
OWL/RDF export

External tools

Importing vocabulary

Ontology import

SMW admin manual

Semantic MediaWiki bevat een eenvoudig te gebruiken zoektaal die gebruikers in staat stelt de kennis in de wiki te benaderen. De syntax van deze zoektaal lijkt op die van annotaties in Semantic MediaWiki. Deze zoektaal kan worden gebruikt op de speciale pagina Special:Ask, in concepten en in ingevoegde zoekopdrachten. Deze pagina geeft een korte introductie tot semantisch zoeken in het algemeen. Meer gedetailleerde uitleg is te vinden in andere hoofdstukken van deze handleiding:

  • Help:Pagina's selecteren: uiteenzetting van de basismanier om te beschrijven welke pagina's in een zoekresultaat moeten voorkomen. Dit is het hart van SMW's zoektaal.
  • Help:Informatie weergeven: introduceert afdrukstatements als een manier om extra informatie te tonen in zoekopdrachten, zoals eigenschapswaarden of categorie-toewijzingen.
  • Concepts: laat zien hoe zoekopdrachten opgeslagen kunnen worden in concepten, die begrepen kunnen worden als "dynamische categorieën" aangeboden door SMW.
  • Inline queries: uitleg van manieren om zoekresultaten op te nemen in wikipagina's en doet voor hoe de zoekresultaten opgemaakt kunnen worden voor weergave. Dit is het doel van de SMW-parserfuncties #ask en #show.
  • Inferencing: verklaart hoe men algemene schematische kennis kan specificeren in SMW (en wat dit eigenlijk is). Deze functionaliteit wordt door SMW gebruikt om slim feiten af te leiden die niet direct in de wiki ingevoerd zijn.

Natuurlijk legt het beantwoorden van zoekopdrachten extra beslag op systeembronnen en de beheerders van sommige sites kunnen beslissen om zoekfuncties uit te schakelen of te beperken om te verzekeren dat zelfs websites met veel verkeer de extra belasting aankunnen.

Introductie[edit]

In semantische zoekopdrachten zijn twee zaken gespecificeerd:

  1. Welke pagina's te selecteren
  2. Welke informatie weer te geven over deze pagnia's

Alle zoekopdrachten dienen enkele voorwaarden te stellen die beschrijven waar naar gevraagd wordt. U kunt pagina's selecteren op naam, naamruimte, categorie en bovendien op eigenschapswaarden. Deze zoekopdracht bijvoorbeeld:

[[Ligt in::Duitsland]]

is een zoekopdracht voor alle pagina's met de "Ligt in"-egenschap met een waarde van "Duitsland". Als u dit invoert in Special:Ask en klikt op "Zoeken", voert SMW de zoekopdracht uit en toont alle resultaten in de vorm van een simpele tabel van alle overeenkomende paginatitels. Als er veel resultaten zijn, kunnen ze doorgebladerd worden via de navigatielinks bovenaan en onderaan de zoekresultaten. Bijvoorbeeld een zoekopdracht naar alle personen op semanticweb.org.

Het tweede punt is belangrijk om meer informatie weer te geven. In het voorbeeld hierboven is men misschien geïnteresseerd in de bevolkingsgrootte van dingen die in Duitsland liggen. Om dat weer te geven op Special:Ask hoeft men alleen maar het volgende in te voeren in het afdrukveld aan de rechterkant:

?Aantal inwoners

en SMW geeft dezelfde paginatitels en de waarden van de 'Aantal inwoners'-eigenschap op deze pagina's, indien aanwezig. Afdrukstatements kunnen sommige bijkomende instellingen hebben om beter in te stellen hoe de eigenschap wordt weergegeven.

Deze pagina legt de basisfuncties uit van semantische zoekopdrachten in SMW: de opdrachtbeschrijving die stelt welke pagina's geselecteerd dienen te worden, en de afdrukstatements die stellen wat voor informatie er nog meer moet worden getoond over elk resultaat.Deze documentatiepagina is geldig voor alle SMW versies van 1.2.0 tot de meest recente versie.
      Andere talen : defrjaruuk

Semantic search nl 1.2.0