Help:Bewerken

From semantic-mediawiki.org
SMW user manual
Introduction
Editing
Properties and types
Special properties
Inverse properties
Custom units

Semantic templates

Service links

Browsing interfaces
Special page "Ask"
Special:Browse
Semantic search
Selecting pages
Strict comparators
Displaying information
Result formats
Inline queries
Querying for queries
Concepts
Inferencing
Using the API
Semantic Web
RDF export

Importing vocabulary

SMW admin manual
Table of Contents

Dit hoofdstuk legt uit hoe u pagina's bewerkt in Semantic MediaWiki. Zoals uitgelegd in de introductie, introduceert SMW speciale opmaakelementen die redacteuren in staat stellen om "hints" te geven aan computerprogramma's over hoe een stukje informatie, gegeven in de wiki, geïnterpreteerd moet worden. Zulke hints worden semantische annotaties genoemd en ze worden gemaakt met een speciale opmaak binnen SMW. Verder gaat het werken in SMW precies hetzelfde als in MediaWiki. Gebruikers die nog niet bekend zijn met basis-bewerkingstaken wordt aangeraden om eerst te lezen over hoe pagina's bewerkt worden in MediaWiki. Redacteuren zijn vrij om al dan niet annotaties op wikipagina's te zetten naar hun goeddunken – het is een extra functionaliteit die volledig vrijwillig is.

Overzicht van SMW bewerkingsfuncties[edit]

Annotaties in Semantic MediaWiki kunnen worden gezien als een uitbreiding op het bestaande systeem van categorieën in MediaWiki. Categorieën zijn een middel om artikelen te classificeren volgens bepaalde criteria. Bijvoorbeeld, door het toevoegen van [[Category:Steden]] aan een artikel, wordt de pagina getagd als beschrijving van een stad. MediaWiki kan deze informatie gebruiken om een lijst van alle steden in een wiki te genereren en gebruikers zo te helpen de informatie te doorzoeken.

Semantic MediaWiki geeft nog een andere mogelijkheid om de wiki te structureren. Wiki-pagina's bevatten verwijzingen en tekstwaarden, maar alleen een menselijke lezer weet wat een verwijzing of tekst representeert. De zin "is de hoofdstad van Duitsland met een bevolking van 3.396.990" betekent bijvoorbeeld iets heel anders dan "speelt voetbal voor Duitsland en verdient 3.396.990 Euro per jaar". Met SMW kunt u elke verwijzing of tekst op de pagina annoteren waarmee u de betekenis kunt beschrijven van de hyperlink of tekst. Dit verandert verwijzingen en tekst in expliciete eigenschappen van een artikel. De eigenschap hoofdstad van is verschillend van speelt in nationaal voetbalteam van, net zoals de eigenschap bevolking verschilt van jaarinkomen.

Deze toevoeging stelt gebruikers in staat om verder te gaan dan alleen het categoriseren van artikelen. Het gebruik van deze functies en mogelijke problemen ermee verschillen niet veel van het bestaande categorieënsysteem. Aangezien categorieën en eigenschappen slechts een bepaald gedeelte van de artikelinhoud benadrukken, worden ze vaak (semantische) annotaties genoemd. Informatie die toch wel in een artikel gegeven wordt, zoals dat Berlijn de hoofdstad van Duitsland is, wordt nu aangeboden op een formeel toegankelijke wijze voor software-gereedschappen.

De gebruikershandleiding behandelt basisannotaties met eigenschappen, het aanmaken van aangepaste eenheden voor numerieke eigenschappen en het gebruik van MediaWiki-sjablonen om annotaties te vereenvoudigen.

Naast annotaties maakt SMW het mogelijk dat redacteuren semantische zoekopdrachten in artikelen invoegen. Daardoor kunnen lezers van de wiki kant-en-klare zoekresultaten bekijken zonder de SMW-vraagtaal te hoeven leren. Deze functie wordt uitgelegd in het hoofdstuk over ingevoegde zoekopdrachten.

Categorieën[edit]

Categorieën zijn een bewerkingsfunctie van MediaWiki en de belangrijkste referentie voor het gebruik ervan is de MediaWiki-documentatie van categorieën. Categorieën worden gebruikt als universele "tags" voor artikelen, waarmee aangegeven wordt dat het artikel hoort bij een bepaalde groep artikelen. Om een artikel aan een categorie Voorbeeldcategorie toe te voegen, hoeft u alleen maar ergens in het artikel

[[Category:Voorbeeldcategorie]]

te typen. De naam van de categorie (hier: Voorbeeldcategorie) is willekeurig maar, vanzelfsprekend, dient u te proberen om categorieën te gebruiken die al bestaan in plaats van nieuwe te maken. Elke categorie heeft zijn eigen artikel, waarnaar verwezen kan worden door [[:Category:Voorbeeldcategorie]] te schrijven. Het artikel van de categorie mag leeg zijn, maar het is sterk aangeraden om een beschrijving toe te voegen die uitlegt welke artikelen thuishoren in de categorie.

Categorieën in MediaWiki hebben verschillende interpretaties. De categorie Stad kan bijvoorbeeld alle artikelen omvatten over bepaalde steden, dat wil zeggen dat een lid van deze categorie een stad is. Of hij kan het onderwerpgebied beschijven van artikelen, zoals artikelen over stadspleinen, urbanisme enz. Of allebei. MediaWiki moedigt dit praktische gebruik van categorieën aan: een categorie vormt een collectie van artikelen die als nuttig of interessant voor gebruikers beschouwd worden en categorieën zijn georganiseerd zodat gebruikers preciezere of bredere groeperingen kunnen doorbladeren en gerelateerde concepten kunnen vinden.

Ad hoc-gebruik van categorieën verhindert het functioneren van Semantic MediaWiki niet, maar kan leiden tot onbedoelde modelleringsresultaten bij het interpreteren van de formele semantiek van SMW' s OWL/RDF export. Het laatste past precieze semantiek toe op categorieën, zoals beschreven in de bijbehorende hulppagina, die ongeschikt zou kunnen zijn voor sommige toepassingen.

De geavanceerde zoekfuncties van Semantic MediaWiki maken sommige categorieën overbodig, zodat een wiki met SMW ingeschakeld een hoge organisatiegraad kan behalen met minder categorieën. De subcategorie Grote steden zou bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door een zoekopdracht naar artikelen met Category:stad met een oppervlakte groter dan 10 km² of een inwoneraantal groter dan 1.000.000.


Deze documentatiepagina is geldig voor alle SMW versies van 1.0 tot de meest recente versie.
      Andere talen : defrruuk

Editing nl 1.0