Help:Informatie weergeven

From semantic-mediawiki.org


Deze documentatiepagina is geldig voor alle SMW versies van 1.2 tot 1.4.2.
      Andere talen : en

Displaying information nl 1.2 1.4.2


SMW handleiding
Introductie
Bladeren en zoeken
Semantisch zoeken
Pagina's selecteren

Informatie weergeven

Concepts

Inline queries

Inferencing

Bewerken
Eigenschappen en types

Custom units

Semantische_sjablonen

Service links

Semantic Web
OWL/RDF export

External tools

Importing vocabulary

Ontology import

SMW admin manual

Zoekopdrachten in Semantic MediaWiki geven een lijst van pagina's terug. Het standaardresultaat van een zoekopdracht toont daarom gewoonweg de titels van de geselecteerde pagina's. Bijkomende informatie zoals de eigenschapswaarden of categorieën van een pagina kunnen in het zoekresultaat worden meegenomen door extra afdrukstatements te gebruiken die hier worden geïntroduceerd. In Special:Ask worden afdrukstatements simpelweg in het invoerveld aan de rechterkant ingevoerd met één statement per regel.

Er zijn verschillende soorten afdrukstatements maar ze kunnen allemaal herkend worden aan het vraagteken ? waar ze mee beginnen. Het belangrijke verschil tussen afdrukstatements en zoekopdrachtbeschrijvingen is dat de eerste de resultaatset niet op wat voor manier dan ook beperkt: zelfs als sommige uitvoer geen waarden kent voor een gegeven pagina, dan wordt een leeg veld afgedrukt, maar de pagina is nog steeds deel van het resultaat.

Afdrukken van eigenschapswaarden[edit]

De meest algemene vorm van afdrukstatements zijn eigenschapsuitdraaien die ervoor zorgen dat SMW alle waarden toont die toegewezen zijn aan een bepaalde eigenschap. Deze worden eenvoudig als vraagteken geschreven gevolgd door de eigenschapsnaam, bijv.

?bevolkingsgrootte

drukt de waarden af voor "bevolkingsgrootte" van alle zoekresultaten. Op Special:Ask wordt het resultaat van elke uitdraai getoond in een tabelkolom die gelabeld is met de naam van de eigenschap. Het is mogelijk om dat label te wijzigen voor een uitdraai en dit zal zeer handig zijn bij het uitvoeren van zoekopdrachten binnen wiki-pagina's (het is natuurlijk niet echt relevant op Special:Ask). Het gelijkheidsteken wordt gebruikt om het label te veranderen:

?bevolkingsgrootte = Aantal inwoners

Het bovenstaande toont nog steeds de bevolkingsgrootte, maar met een aangepaste tabelkop. Zoals hierboven genoemd, eigenschapsuitdraaien kunnen lege resultaten hebben voor sommige pagina's, bijvoorbeeld als iets geen bevolkingsgrootte heeft. Eigenschapsvoorwaarden met jokers (zie hierboven) kunnen worden ingezet om te verzekeren dat alle elementen in een zoekresultaat een bepaalde waarde hebben voor de getoonde eigenschap, als dit gewenst is.

Categorieën weergeven[edit]

Er zijn twee manieren om categorie-informatie weer te geven: ofwel SMW drukt alle categorieën af die aan een pagina zijn toegewezen, of SMW bekijkt één bepaalde categorie. Het eerste geval wordt bereikt met de uitdraai

?Category

waar «Category» de naam is van de Category-naamruimte in de lokale taal. De uitdraai toont alle categorieën die direct gebruikt worden op een resultaatpagina. De andere optie is om te vragen naar één bepaalde categorie, zoals

?Category:Acteur

Het resultaat bevat dan een kolom "Acteur" die X bevat voor alle pagina's die direct bij die categorie horen en anders leeg is. Wederom kan men het label wijzigen met het isgelijk-teken:

?Category:Acteur = A

Dit zal alleen maar een "A" weergeven als de koptekst van de resultaatkolom, wat zinniger zou kunnen zijn in het geval dat de waarden in die kolom erg kort zijn. Het is daarnaast mogelijk om de manier te veranderen waarop dit soort categorie-zoekopdrachten opgemaakt zijn, zoals hieronder wordt beschreven.

De hoofdresultaatkolom[edit]

Alle zoekopdrachten tonen normaal gesproken de hoofdlijst van resultaatpagina's in de eerste kolom. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om die naar een andere positie te verplaatsen. Dit is niet relevant voor Special:Ask maar kan vrij nuttig zijn in ingevoegde zoekopdrachten. Een speciaal uitdraaistatement is beschikbaar voor dit doel:

?

Dit enkele vraagteken addresseert de "ongelabelde resultaatkolom" die de hoofdresultaatlijst bevat. Zoals hiervoor kunnen verschillende labels toegewezen worden met behulp van het gelijkheidssymbool, bijvoorbeeld

? = Resultaat

Weergaveformaat[edit]

Veel uitdraaistatements kunnen verder worden aangepast bij het geven van een uitdraaiformaat dat ingevoerd kan worden na een eigenschapsnaam, gescheiden met het symbool #.

Voor eigenschappen die eenheden ondersteunen, kunnen zoekopdrachten bepalen welke eenheid gebruikt moet worden voor de uitvoer. Om bijvoorbeeld de hoogte in cm af te drukken, gebruikt men het volgende:

?hoogte#cm

dit gaat ervan uit dat de eigenschap 'hoogte' bekend is met de eenheid "cm". Datatypen anders dan Number kunnen verschillende uitdraaiformaten hebben. Zie de documentatie over types voor meer informatie.

Voor uitdraaien van de vorm ?Category:Acteur kan het weergaveformaat gebruikt worden om datgene aan te passen dat SMW weergeeft in gevallen waar een pagina (niet) in de categorie valt. Het volgende is een voorbeeld:

?Category:Acteur#acteur, geen acteur

Dit zal de tekst "acteur" tonen voor alle pagina's die over acteurs gaan en de tekst "geen acteur" in andere gevallen. Dit kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden in combinatie met kleine afbeeldingen om pictogrammen voor bepaalde categorieën weer te geven.