Σημασιολογικός Ιστός

From semantic-mediawiki.org
Semantic WebΣημασιολογικός Ιστός
This page is a translated version of the page Semantic Web and the translation is 100% complete.

Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι μια επέκταση του Ιστού όπου στα δεδομένα δίδεται ρητό νόημα. Αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση, επεξεργασία, κοινή χρήση και φιλτράρισμα των δεδομένων με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από πριν. Η ιδέα διαδόθηκε από τον Tim Berners-Lee, ο οποίος επιδίωκε αυτόν τον στόχο ήδη από το πρώτο σχέδιο του ίδιου του Παγκόσμιου Ιστού.

Το τεχνικό υπόβαθρο του Σημασιολογικού Ιστού δίνεται από τα πρότυπα RDF - Resource Description Framework (Ελληνικά: Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων) (για περιγραφή δεδομένων), OWL - Web Ontology Language (Ελληνικά: Οντολογική Γλώσσα Ιστού) (για την απόδοση τυπικού νοήματος στους όρους RDF), και SPARQL - Protocol and RDF Query Language (Ελληνικά: Πρωτόκολλο και Γλώσσα Ερωτημάτων RDF) (ως γλώσσα και πρωτόκολλο ερωτημάτων).

Μια όχι εντελώς απλοποιημένη εξήγηση για τον Σημασιολογικό Ιστό είναι να φανταστούμε ότι ο Σημασιολογικός Ιστός σε σχέση με τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων είναι ό,τι ήταν ο Ιστός σε σχέση με συστήματα υπερκειμένου.

Παραπομπές