Help:Meerwaardige eigenschappen

From semantic-mediawiki.org


Deze documentatiepagina is geldig voor alle SMW versies van 1.0 tot 1.4.3.
     

Help:Datatype "Record" nl 1.0 1.4.3


Een meerwaardige eigenschap projecteert een onderwerp op twee of meer waarden. Dit verschilt van het algemenere type eigenschap, namelijk een binaire eigenschap die een enkel onderwerp en een enkele waarde met elkaar verbindt. Een meerwaardige eigenschap kan niet opgesplitst worden in onafhankelijke eigenschappen, omdat de set van waarden die hij groepeert, allemaal op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn.

Implementatie in SMW 1.0[edit]

In Semantic MediaWiki 1.0 kunt u specificeren dat een eigenschap meerdere waarden krijgt door meer dan één type te definiëren in zijn Property:Has type, gescheiden door ; (puntkomma's).

Op ontoworld.org bijvoorbeeld, omvat Property:Employment een werkgever, functietitel, startdatum en einddatum; hij is gespecificeerd als [[has type::Page; String; Date; Date]]. In artikelen kunt u deze eigenschap toevoegen, door eender welke subset van deze vier waarden te specificeren, wederom gescheiden door ; (puntkomma's). U kunt "" (twee dubbele aanhalingstekens) of ? gebruiken voor ontbrekende waarden.

De eerste waarde verschijnt net als anders, terwijl de anderen binnen haakjes verschijnen, gescheiden door komma's.

Semantisch zoeken[edit]

U kunt zoeken op meerwaardige eigenschappen op een soortgelijke manier als naar andere eigenschappen; zie Help:Semantisch zoeken. Zoals bij elke andere eigenschap kunt u het jokerteken + gebruiken om alle pagina's te selecteren die een bepaalde waarde hebben voor een meerwaardige eigenschap, bijvoorbeeld {{#ask: [[Employment::+]] }}. Om pagina's te vinden die overeenkomen met een bepaalde waarde voor een of meer onderdelen van een meerwaardige eigenschap, somt u gewoon de te zoeken waarden op gescheiden met puntkomma's.

Als de waarde van één van de datatypes u niet kan schelen, gebruik dan ? om elke waarde ervoor te accepteren, inclusief degenen die niet zijn ingevuld. U kunt tevens comparators gebruiken (zoals ! voor niet, < voor kleiner dan of gelijk aan, etc.) voor elk van de waarden van het datatype.

Bijvoorbeeld:

 {{#ask: [[Employment:: ?; !professorschap; <1950-12-31; ?]] }}

selecteert waarden voor de eigenschap Employment met elke waarde voor de werkgeversstring, waar de titelstring ongelijk is aan "professorschap", de startdatum vóór 1951 valt en met een willekeurige waarde voor de einddatum.

Limitaties[edit]

  • U kunt de speciale Allows value-eigenschap niet gebruiken om waarden van elementen van een meerwaardige eigenschap te beperken.
  • U kunt de speciale Display units-eigenschap niet gebruiken om te bepalen hoe een specifiek element verschijnt.
  • U kunt de layout van waarden niet instellen; ze zullen altijd verschijnen als een kommagescheiden lijst.
  • U kunt geen tijdslijn-zoekopdracht maken van meerwaardige eigenschappen.

Related links[edit]