This wiki is being moved to a new server and cannot be edited. Please sit tight. Thank you.

World Directory of Churches (nl)

From semantic-mediawiki.org

Wiki van de Maand - February 2014[edit]

Wdoc-logo.png

World Directory of Churches is een wiki gewijd aan het vastleggen van elke Christelijke kerk op de planeet, ongeacht taal, grootte, belijdenis of gezindte.

Een gedetailleerde (engelstalige) beschrijving van deze wiki is beschikbaar op deze pagina: World Directory of Churches.