Σημασιολογικό MediaWiki 2.5.8

From semantic-mediawiki.org
Semantic MediaWiki 2.5.8Σημασιολογικό MediaWiki 2.5.8
This page is a translated version of the page Semantic MediaWiki 2.5.8 and the translation is 100% complete.

Semantic MediaWiki 2.5.8
Release date: September 7, 2018
Previous version: Semantic MediaWiki 2.5.7
Compatible with: MW 1.23.0 - 1.30.x
Current version:
SMW 4.1.3

Η έκδοση 2.5.8 του Σημασιολογικού MediaWiki είναι η όγδοη κυκλοφορία μετά την μείζονα έκδοση Σημασιολογικού MediaWiki 2.5.0. Παρέχει βελτιώσεις καθώς και διορθώσεις σφαλμάτων. Δείτε παρακάτω στη σελίδα τις σημειώσεις έκδοσης στην αγγλική γλώσσα για περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας για την εγκατάσταση του Σημασιολογικού MediaWiki για να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να το εγκαταστήσετε ή να το αναβαθμίσετε.

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών συντήρησης «update.php» του MediaWiki μετά την αναβάθμιση εφόσον αναβαθμίζετε από το Σημασιολογικό MediaWiki 2.4.x ή προγενέστερο προτού συνεχίσετε να εργάζεστε με το Σημασιολογικό MediaWiki.

Semantic MediaWiki 2.5.8

Released on September 7, 2018.

Enhancements

  • #3322 as d9b3bcf Improves UpdateDispatcherJob selection of subjects on forcedUpdate
  • #3341 as 726f54b Adds support for installation via MediaWiki's "install.php" script

Bug fixes and internal code changes

  • #3177 as ad23b16 Removes deprecated "jquery.json" module
  • #3386 as a24965c Fixes encode/decode issues for special property "External formatter URI"

Ορόσημο