Σημασιολογικό MediaWiki 2.5.7

From semantic-mediawiki.org
Semantic MediaWiki 2.5.7Σημασιολογικό MediaWiki 2.5.7
This page is a translated version of the page Semantic MediaWiki 2.5.7 and the translation is 83% complete.

Outdated translations are marked like this.
Semantic MediaWiki 2.5.7
Release date: August 9, 2018
Previous version: Semantic MediaWiki 2.5.6
Next version: Semantic MediaWiki 2.5.8
Compatible with: MW 1.23.0 - 1.30.x
Current version:
SMW 4.1.3

Η έκδοση 2.5.7 του Σημασιολογικού MediaWiki είναι η έβδομη κυκλοφορία μετά την μείζονα έκδοση Σημασιολογικού MediaWiki 2.5.0. Παρέχει αρκετές διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις. Δείτε παρακάτω στη σελίδα τις σημειώσεις έκδοσης στην αγγλική γλώσσα για περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας σχετικά με την εγκατάσταση του Σημασιολογικού MediaWiki για να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης ή αναβάθμισης.

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών συντήρησης «update.php» του MediaWiki μετά την αναβάθμιση εφόσον αναβαθμίζετε από το Σημασιολογικό MediaWiki 2.4.x ή προγενέστερο προτού συνεχίσετε να εργάζεστε με το Σημασιολογικό MediaWiki.

Semantic MediaWiki 2.5.7

Released on August 9, 2018.

Bug fixes and internal code changes

  • #3038 as 4ebb125 Removes deprecated ParserOptions::setEditSection()
  • #3176 as 6de5e42 Removes deprecated wfBCP47()
  • #3211 as 6196919 Makes -3D decode in parameter list to allow the usage of equal signs
  • #3221 as 954ff20 Converts log-show-hide-{$type} system messages to logeventslist-{$type}-log
  • #3222 as dae4dd5 Fixes the Title class to check for the NULL case for "illegal" characters

Ορόσημο