This wiki is being moved to a new server and cannot be edited. Please sit tight. Thank you.

SaveMLAK (nl)

From semantic-mediawiki.org

Wiki van de Maand - Juni 2011[edit]

SaveMLAK logo.png

SaveMLAK is een wiki met informatie over museums, bibliotheken, archieven and kominkan (gemeenschapscentra) (MLAK) in Japan, die zijn beschadigd door de Japanse aardbeving en tsunami in Maart 2011. Het is onderdeel van een groter project dat het herstel van deze voorzieningen poogt te coördineren.

Een gedetailleerde (engelstalige) beschrijving van deze wiki is beschikbaar op deze pagina: SaveMLAK.