Help:Upgrade/Incomplete upgrade/tr

From semantic-mediawiki.org

Görevleri ertelemek ve bekleyen görevler hakkında bir mesaj bloğu tetiklemek için bir mekanizma sağlamak için eksik yükseltme kontrolü getirildi.

Ayrıca bakınız[edit]