Help:Mandatory parent datatype inheritance/tr

From semantic-mediawiki.org
Farklı bir tür ek açıklaması içermesi için üst özelliğin uyarısını gösterir (devre dışı bırakma uygulamasında)
Bir alt özellik için zorunlu üst tür devralma

Zorunlu üst veri türü devralma, Semantic MediaWiki 3.1.0Released on 23 September 2019 and compatible with MW 1.31.0 - 1.33.x. ile tanıtıldı ve bir alt özelliğin ana özellik ile aynı veri türünü gerektirmesini zorunlu kılmak için bir seçenek configuration parameter $smwgMandatorySubpropertyParentTypeInheritanceNo description was provided.12 olarak eklendi.

Bu yapılandırma parametresi "false" olarak ayarlanarak devre dışı bırakıldığında (eski davranışı sağlamak için varsayılan olarak yapılır), kullanıcıyı tür uyuşmazlığı konusunda bilgilendirmek için özellik sayfasında bir uyarı görünecektir.

Yine de, bu yapılandırma parametresini "true" olarak ayarlayarak etkinleştirilirse ve kullanıcı farklı bir veri türü eklerse (ana özelliğe kaynak olarak), bir hata mesajı gösterilir ve açıklamalı veri türü zorla kaldırılır. Bu nedenle, kullanıcının hatalı veri türünü kaldırmasını veya üst özellik veri tipiyle eşleşecek şekilde değiştirmesini sağlamak için bir hata mesajı gösterilir.

Ayrıca bakınız[edit]


References

  1. ^  |  Semantic MediaWiki: GitHub issue gh:smw:3528
  2. ^  |  Semantic MediaWiki: GitHub pull request gh:smw:3733