$smwgBrowseByApi/tr

From semantic-mediawiki.org


Configuration parameter details:
Name $smwgBrowseByApi
Description Özel sayfa "Browse" görüntüsünün bir API isteği kullanılarak oluşturulup oluşturulmayacağını belirler
Default setting
true
(Other) available settings
false

Bir API isteği (eski ayar) kullanılarak oluşturulacak göz atma ekranının devre dışı bırakılmasına izin verir

Software Semantic MediaWiki
Since version
Until version still available
Configuration Gerçekler görüntülenir · Arayüz ayarları
Keyword göz at · özel sayfa


$smwgBrowseByApi, özel sayfası "Browse"Shows all properties and their values annotated to a page üzerindeki bilgilerin gösteriminin bir API modules isteği kullanılarak oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyen bir yapılandırma parametresidir. Bu, büyük bilgi kümelerine sahip sayfalarda, yani çok sayıda ek açıklama yanıt verebilirliği önemli ölçüde artırır. Yapılandırma parametresi Semantic MediaWiki 2.5.0Released on 14 March 2017 and compatible with MW 1.23.0 - 1.29.x.1 sürümünde tanıtıldı ve Semantic MediaWiki 3.0.0Released on 11 October 2018 and compatible with MW 1.27.0 - 1.31.x.2 kullanımda kaldırıldı.

This configuration parameter was deprecated with Semantic MediaWiki 3.0.0Released on 11 October 2018 and compatible with MW 1.27.0 - 1.31.x. in favour of option SMW_BROWSE_USE_API to configuration parameter $smwgBrowseFeaturesSets the behaviour of the features provided by several browsing interfaces streamlining the overall configuration of Semantic MediaWiki.2 Thus you are advised to migrate your settings in "LocalSettings.php" to the new configuration parameter since this one will be removed with the release of Semantic MediaWiki 3.1.0Released on 23 September 2019 and compatible with MW 1.31.0 - 1.33.x. in 2019.

Default setting[edit]

$smwgBrowseByApi = true;

This means that the display of special page "Browse"Shows all properties and their values annotated to a page will be generated using an API request.

Changing the default setting[edit]

To modify the setting to this configuration parameter, add one of the following lines to your "LocalSettings.php" file after the enableSemantics() call:

Disable the usage of the API
$smwgBrowseByApi = false;

This means that the display of special page "Browse"Shows all properties and their values annotated to a page will not be generated using an API request but with synchronous database queries. Alternatively one may use the "lecacy" option to the "output" parameter of "index.php" (?output=legacy).

See also[edit]

References

  1. ^  |  Semantic MediaWiki: GitHub pull request gh:smw:1756
  2. a b  Semantic MediaWiki: GitHub pull request gh:smw:2799