This wiki is being moved to a new server and cannot be edited. Please sit tight. Thank you.

Beachapedia (nl)

From semantic-mediawiki.org

Wiki van de Maand - Februari 2012[edit]

Beachapedia Logo 72.jpg

Beachapedia verzamelt de kennis en ervaring, over tientallen jaren verkregen door Surfrider Foundation activisten, wetenschappers en medewerkers middels honderden milieu- en onderwijscampagnes in de kuststreken. Door deze hulpbron te delen met het publiek hopen zij gereedschappen en informatie te bieden om gemeenschappen te helpen een positieve invloed uit te oefenen op hun lokale stranden.

Een gedetailleerde (engelstalige) beschrijving van deze wiki is beschikbaar op deze pagina: Beachapedia.